Adwokat Michał Nowicki

Absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii - Curie Skłodowskiej w Lublinie. W 2017 r. wpisany na listę Adwokatów w Lubelskiej Izbie Adwokackiej

Zakres praktyki

SPRAWY KARNE
Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i wykonawczego, a także sprawy z zakresu prawa wykroczeń.
SPRAWY CYWILNE
Kancelaria zajmuje się reprezentacją i doradztwem w sprawach z zakresu prawa cywilnego w tym w sprawach z zakresu prawa rzeczowego, spadkowego i zobowiązań.
SPRAWY RODZINNE
Kancelaria doradza i reprezentuje w sprawach dotyczących prawa rodzinnego.
SPRAWY ADMINISTRACYJNE
Kancelaria oferuje doradztwo i reprezentację w sprawach przed organami administracji publicznej oraz w Sądach Administracyjnych.
PORADA PRAWNA W JĘZYKU ANGIELSKIM
Adwokat Michał Nowicki udziela porad prawnych w języku angielskim.
PRAWO ŁOWIECKIE
Kancelaria udziela porad prawnych z zakresu prawa łowieckiego, prawa karnego w zakresie w jakim związane jest ze zwierzętami łownymi oraz w zakresie kolizji drogowych z udziałem zwierząt w stanie wolnym.

Kontakt

ul. Hipoteczna 5/5 20-027 Lublin

tel.: 81 563 23 51

tel. kom.: 693 55 44 10

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00